Zwaluwen

Over BSO Zwaluwen

BSO Zwaluwen bevindt zich in de ruime, sportieve ruimte van OMNI Zwaluwen en biedt opvang voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de St. Dominicus- en 2e Marnixschool. Er zitten dus altijd vrienden en vriendinnen op onze BSO. Belangrijk op deze leeftijd dat er bekende kinderen van je eigen leeftijd zijn. Omdat het sportpark ons omringt is er veel ruimte voor sportief vermaak, maar ook voor eindeloos buiten spelen met elkaar. Ons team biedt buiten én binnen een zeer veelzijdig aanbod voor alle kinderen!

Thuis bij onze BSO

Wij hechten waarde aan een gezellige en huiselijke omgeving voor de kinderen, de sfeer en ook de inrichting is huiselijk. Bij de inrichting beslissen de kinderen hier ook mee, dat past ook bij hun leeftijd. Zo wordt de BSO van ons allemaal. BSO bestaat uit twee ruimtes, elk met verschillende functie. Onze benedenruimte is de ‘huiskamer’, waar ruimte is voor echte vrije tijd én voor deelname aan de binnen activiteiten. Boven en buiten zijn onze activiteitenruimtes. Elke BSO dag zijn er steeds wisselende activiteiten. Ook bieden wij clubjes aan, activiteiten die meerdere weken duren waar kinderen zich op in kunnen schrijven. De kinderen beslissen ook hierin mee, zo leren ze samen te onderzoeken en beslissen binnen (en soms ook buiten) de mogelijkheden. De Kinderraad speelt daarbij ook een actieve rol. Ont-moeten en ontdekken wat jij graag kan en wil doen in je vrije tijd.
Mocht de indruk ontstaan dat hier alleen gesport wordt, dat is zeker niet het geval. Het team biedt een zeer breed aanbod aan juist voor de oudere kinderen.

De rustmomenten – zoals eten en drinken – vinden in de basisgroepen plaats. Op al onze BSO’s werken wij met basisgroepen, wat ervoor zorgt dat de kinderen en de medewerkers weten én ervaren bij welke basisgroep zij horen, wat het gevoel van veiligheid en geborgenheid versterkt Vanzelfsprekend krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het meedoen aan de verschillende activiteiten en het spelen met vrienden in een andere basisgroep.

Voorschoolse opvang

De Voorschoolse Opvang verzorgen wij op BSO Stoere Stapjes. Dat kan op alle dagen vanaf 7.00 uur, met uitzondering van de woensdag. Ook op vakantie- en studiedagen. Hier starten wij samen gezellig in huiselijke sfeer de dag en als het tijd is lopen wij rustig terug naar de eigen klas of naar de 2e Marnixschool. Wilt u meer weten? Lees verder bij VSO.

Oudercommissie

Alles over de oudercommissie leest u hier.
 

Vervoer

OMNI Zwaluwen ligt net buiten de wijk Oog in Al. Wij gaan samen met de kinderen op de fiets naar onze BSO locatie. De ervaring leert dat de meeste kinderen vanaf groep 5 goed instaat zijn om deze route onder begeleiding te fietsen. Om deze rit in alle veiligheid te kunnen fietsen hebben we hier vaste medewerkers voor en hebben wij heldere afspraken vastgelegd. Wij vragen de ouders en kinderen die op BSO zwaluwen komen om deze fietsregels te ondertekenen. Doordat iedereen de regels kent is het veilig én gezellig onderweg.

Wij verzamelen op het schoolplein en fietsen in groepen naar de BSO.
Wij bieden een terugfietsservice aan, uw kind is dan om 18.15 uur op de fiets terug op het schoolplein van de St. Dominicusschool. Uw kind kan hier opgehaald worden, of na uw toestemming zelf naar huis fietsen. Het enige wat wij aan u vragen is een veilige, verlichte fiets te verzorgen.

Contact & bereikbaarheid

Mocht u ons willen bereiken dan vindt u hier de contactgegevens van onze locatie. Als uw kinderen al op de BSO komen en u wilt ons persoonlijk spreken, kunt u ons gewoon bij het ophalen op de groep aanspreken.

Scholen

Op BSO Zwaluwen zitten kinderen van de 2e Marnixschool en St. Dominicusschool uit groep 5 tot en met 8. Wij werken samen met de schoolteams. Ons pedagogisch handelen sluit aan op hoe het op school gaat, de sfeer en de omgangsvormen. Omdat kinderen van deze leeftijd zich steeds verder ontwikkelen tot de leeftijd dat zij zelfstandig naar de middelbare school gaan, sluit ons activiteiten aanbod hierop aan.

Oriënteren

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op deze locatie. Graag vragen wij u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij dan al uw vragen kunnen beantwoorden. Wilt u zich oriënteren, bel graag onze klantenservice DebiCare, of laat een telefoon- of mailbericht voor ons achter dan bellen wij u terug.

Kwaliteitsgegevens

LRK Registratienummer 508949269
De meest recente GGD inspectierapporten kunt u raadplegen onder downloads.