Stampertjes / Schavuiten

BSO Stampertjes & Schavuiten is gehuisvest in de 2e Marnixschool en biedt opvang voor de kinderen uit groep 1-2 en groep 3-4 van deze school.

Over Stampertjes & Schavuiten

In de 2e Marnixschool vangt de groep Stampertjes de kleuters op van groep 1 en 2. De BSO ruimte van Stampertjes grenst aan de kleuterlokalen. Dit zorgt voor een rustige en vloeiende overgang van school naar de BSO. De groep Schavuiten vangt de kinderen uit groep 3 en 4 op in de gezellig ingerichte multifunctionele ruimte van de school.

BSO Stampertjes & Schavuiten is vertrouwd en veelal kennen de kinderen elkaar al van school en uit de klas, hierdoor voelen ze zich snel thuis. In een sfeervolle groepsruimte bieden we diverse speelhoeken met speelgoed voor de verschillende leeftijden. Er is daarnaast voldoende ruimte om aan tafel te knutselen of samen met een pedagogisch medewerker een spelletje te doen.

We zijn ook veel buiten met de kinderen, op het groene schoolplein of het naastgelegen grasveld. Bij slecht weer kunnen we terecht in de gymzaal van de school. Zowel voor de allerkleinsten als voor de oudere kinderen organiseren we dagelijks activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, natuur of muziek.

Op woensdag en vrijdag worden de kleuters van de 2e Marnixschool opgevangen bij BSO Stoere Stapjes samen met de kleuters van de St. Dominicusschool. De 2e Marnix-kinderen van groep 3 t/m 8 worden op deze twee dagen samen met andere leeftijdsgenootjes opgevangen bij BSO Zevensprong.

Contact

Telefoon 06–47114819

(bereikbaar ma, di en do van 13.30 – 18.00 uur)

BSO Stampertjes & Schavuiten
Dantelaan 2a
3533 VD Utrecht

Merel

Locatie coördinator

'Mijn dochter komt altijd heel blij thuis van de BSO. Fijn dat het in de school is, waardoor de meeste vriendinnen er ook zitten.'

Het Stampertjes & Schavuiten team