Coronacrisis en kinderopvang

Vanuit de Rijksoverheid geldt op dit moment voor de kinderopvangbranche het scenario ‘verkoudheid’. Onze BSO is daarom volledig open zonder beperkende maatregelen. We kunnen ons voorstellen dat deze situatie alsnog vragen met zich meebrengt. Op deze pagina geven we antwoord op veel gestelde vragen van ouders. Staat je vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met kantoor via 030 – 20 800 55.

We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen. Voor de meest actuele informatie kun je het beste terecht bij:

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?

Check https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Gezondheid, klachten?

Kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben, mogen naar de kinderopvang (BSO, kinderdagopvang en gastouderopvang).

Kinderen van 4-12 jaar die last hebben van corona klachten (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; (licht) hoesten; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); benauwdheid; verhoging of koorts) blijven thuis en doen een zelftest. Met een negatieve testuitslag mogen ze naar de BSO.

Waar moet ik op letten bij het ophalen?

DIT GELDT NIET MEER VANAF 25 FEBRUARI 2022

  • Je blijft buiten bij het ophalen van je kind;
  • Kinderen worden opgehaald door 1 persoon;
  • Je hebt geen klachten zoals hierboven beschreven;
  • Daarnaast kunnen er locatie-specifieke richtlijnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde looproutes of dat de kinderen worden opgehaald bij het hek. Hierover word je door de locatie geïnformeerd.

Welke maatregelen neemt de BSO rondom veiligheid en hygiëne?

Er is een protocol waarin staat welke maatregelen kinderopvangorganisatie moeten nemen. Dit protocol gaat in op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, ouders en onze medewerkers. Het protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Dit protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Hoe zit het met de ventilatie op de BSO locatie van mijn kind?

Het binnenklimaat in onze BSO locaties heeft onverminderd onze aandacht. We ventileren continue en luchten dagelijks extra. Als het kouder weer is, raden we de kinderen aan zich hierop te kleden en mogen kinderen eventueel binnen een jas aan.

In september 2020 is door een extern bureau op alle BSO locaties het ventilatiesysteem gecontroleerd.

Wat zijn de gevolgen voor de opvang als een medewerker of BSO kind besmet is met het coronavirus? ONDERSTAANDE MAATREGEL IS MOMENTEEL NIET VAN KRACHT.

Als er sprake is van een besmetting, dan nemen wij direct contact op met de GGD en na nauw overleg besluiten we welk scenario op de specifieke situatie van toepassing is. Het kan betekenen dat 1) alleen de medewerker of het kind in quarantaine gaat, 2) een of meerdere personen die zijn aangemerkt als nauw contact in quarantaine gaan, maar de BSO locatie wel open kan blijven, 3) de gehele BSO locatie moet sluiten. Dit hangt mede af van het aantal besmette personen, de leeftijd van de kinderen, de groepsgrootte, of het een vakantiedag was of een reguliere BSO-middag en of de betreffende persoon besmettelijk was terwijl hij/zij op de BSO aanwezig was.

Kan het voorkomen dat een locatie moet sluiten?

Ja, dat is mogelijk. BSO Oog in Al zet alles op alles om de continuïteit van de opvang te waarborgen en de opvang zo lang als mogelijk verantwoord open te houden, waarbij de veiligheid en gezondheid van de kinderen altijd onze prioriteit heeft. Het kan voorkomen dat een locatie de deuren tijdelijk moet sluiten na nauw overleg met de GGD i.v.m. een besmetting. Ook bestaat de mogelijkheid dat – als er op een dag teveel pedagogisch medewerkers in afwachting van een test of de uitslag daarvan afwezig zijn of door quarantaine of ziekte en er geen vervanging kon worden gevonden – wij een locatie moeten sluiten en de beschikbare medewerkers herverdelen over de BSO locaties.

In samenspraak met de oudercommissie is besloten, dat we – indien nodig en mogelijk – de prioriteit geven aan de opvang van de jongere BSO kinderen, te weten: Stoere Stapjes, Stampertjes & Schavuiten, Rakkers en Zevensprong.

Hoe en wanneer hoor ik het als de locatie van mijn kind moet sluiten?

Hierover word je zo spoedig mogelijk geïnformeerd via het digitale ouderportaal. In geval van sluiting gaan we ervan uit dat je zelf voor alternatieve opvang zorgt en je je kind uit school/van de BSO ophaalt/laat ophalen. Zodra zeker is wanneer de BSO-locatie weer open kan, word je daarover tijdig geïnformeerd via het ouderportaal.

Wat betekent een eventuele sluiting voor de kosten van de kinderopvang? Brengt de BSO de gebruikelijke kosten in rekening of is er een compensatieregeling?

Bij gedwongen of ‘vrijwillige’ sluiting van een BSO-locatie brengen wij ouders de gebruikelijke kosten in rekening, daar de overheid deze niet compenseert. Mocht je hieraan een vervolg willen geven, dan heb je twee mogelijkheden:

  • Je kunt de gemiste opvang als tegoed op je vakantieurensaldo van dit kalenderjaar erbij krijgen. Deze uren zijn dat jaar geldig en zijn flexibel in te zetten in vakanties en op studiedagen.
  • De overeenkomst kun je ook (gedeeltelijk) ontbinden voor de periode dat de opvang niet geleverd wordt/is. Je hoeft dan niet te betalen voor de niet geleverde opvang. Je kunt daarmee je recht op kinderopvangtoeslag verliezen voor de uren die je niet betaald hebt. Wij adviseren je in dat geval de kinderopvangtoeslaggegevens aan te passen bij Belastingdienst/Toeslagen om terugvorderingen te voorkomen.

Wil je in het geval van sluiting gebruik maken van een van deze twee mogelijkheden, stuur dan een mail naar onze klantenservice DebiCare.