Coronacrisis en kinderopvang

De coronacrisis heeft nog steeds (grote) impact op de kinderopvang. We kunnen ons voorstellen dat deze situatie vragen met zich meebrengt. Op deze pagina geven we antwoord op veel gestelde vragen van ouders. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met kantoor via 030 – 20 80 055.

UPDATE: De buiten- en voorschoolse opvang (BSO en VSO) is volledig geopend, zolang het coronavirus onder controle blijft.

We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen. Voor de meest actuele informatie kunt u het beste terecht bij:

 • Rijksoverheid
  Vragen van ouders over kinderopvang en coronavirus.
 • RIVM
  Actuele informatie over het coronavirus.
 • BOinK/RIVM beslisboom
  Hier kunt u checken wanneer uw kind wel of niet moet thuisblijven.

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?

U blijft verplicht 10 dagen thuis (thuisquarantaine) na een verblijf in een gebied met een zeer hoog coronarisico. Deze quarantaineplicht geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Met een coronatest op dag 5 kunt u de duur van het thuisblijven verkorten.

Gezondheid

Kinderen met neusverkoudheidsklachten mogen naar de kinderopvang (BSO, kinderdagopvang en gastouderopvang), behalve:

 • als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid heeft. En er is nog geen negatieve testuitslag.

Waar moet ik op letten bij het ophalen?

 • U blijft buiten bij het ophalen van uw kind;
 • U houdt buiten 1,5 meter afstand van elkaar, dus ook tot onze pedagogisch medewerkers;
 • Kinderen worden opgehaald door 1 persoon;
 • U heeft geen klachten zoals hierboven beschreven;
 • Daarnaast zijn er locatie-specifieke richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde looproutes of dat de kinderen worden opgehaald bij het hek. Hierover wordt u door de locatie geïnformeerd.

Welke maatregelen neemt de BSO rondom veiligheid en hygiëne?

Er is een protocol waarin staat welke maatregelen kinderopvangorganisatie moeten nemen. Dit protocol gaat in op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, u als ouder en onze medewerkers. Het protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Dit protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Hoe zit het met de ventilatie op de BSO locatie van mijn kind?

Het binnenklimaat in onze BSO locaties heeft onverminderd onze aandacht. We ventileren continue en luchten extra. Als het kouder wordt, raden we de kinderen aan zich hierop te kleden en mogen kinderen eventueel binnen een jas aan.

In september 2020 is door een extern bureau op alle BSO locaties het ventilatiesysteem gecontroleerd.

Wat zijn de gevolgen voor de opvang als een medewerker of BSO kind besmet is met het coronavirus?

Als er sprake is van een besmetting, dan nemen wij direct contact op met de GGD en na nauw overleg besluiten we welk scenario op de specifieke situatie van toepassing is. Het kan betekenen dat 1) alleen de medewerker of het kind in quarantaine gaat, 2) een of meerdere personen die zijn aangemerkt als nauw contact in quarantaine gaan, maar de BSO locatie wel open kan blijven, 3) de gehele BSO locatie moet sluiten. Dit hangt mede af van de leeftijd van de kinderen, de groepsgrootte, of het een vakantiedag was of een reguliere BSO-middag en of de betreffende persoon besmettelijk was terwijl hij/zij op de BSO aanwezig was.

Kan het voorkomen dat een locatie moet sluiten?

Ja, dat is mogelijk. BSO Oog in Al zet alles op alles om de continuïteit van de opvang te waarborgen en de opvang zo lang als mogelijk verantwoord open te houden, waarbij de veiligheid en gezondheid van de kinderen altijd onze prioriteit heeft. Het kan voorkomen dat een locatie de deuren tijdelijk moet sluiten na nauw overleg met de GGD i.v.m. een besmetting. Ook bestaat de mogelijkheid dat – als er op een dag teveel pedagogisch medewerkers in afwachting van een test of de uitslag daarvan afwezig zijn of door quarantaine of ziekte en er geen vervanging kon worden gevonden – wij een locatie moeten sluiten en de beschikbare medewerkers herverdelen over de BSO locaties.

In samenspraak met de oudercommissie is besloten, dat we – indien nodig en mogelijk – de prioriteit geven aan de opvang van de jongere BSO kinderen, te weten: Stoere Stapjes, Stampertjes & Schavuiten, Rakkers en Zevensprong.

Hoe en wanneer hoor ik het als de locatie van mijn kind moet sluiten?

Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd via mail of het digitale ouderportaal. In geval van sluiting gaan we ervan uit dat u zelf voor alternatieve opvang zorgt en uw kind uit school ophaalt/laat ophalen. Zodra zeker is wanneer de locatie weer open kan, wordt u daarover tijdig geïnformeerd via de mail.

Wat betekent een eventuele sluiting voor de kosten van de kinderopvang? Brengt de BSO de gebruikelijke kosten in rekening of is er een compensatieregeling?

Bij gedwongen of ‘vrijwillige’ sluiting van een BSO-locatie brengen wij u de gebruikelijke kosten in rekening, daar de overheid deze niet compenseert. Mocht u hieraan een vervolg willen geven, dan heeft u twee mogelijkheden:

 • U kunt de gemiste opvang als tegoed op uw vakantieurensaldo van dit kalenderjaar erbij krijgen. Deze uren zijn dat jaar geldig en zijn flexibel in te zetten in vakanties en op studiedagen.
 • De overeenkomst kunt u ook (gedeeltelijk) ontbinden voor de periode dat de opvang niet geleverd wordt/is. U hoeft dan niet te betalen voor de niet geleverde opvang. U kunt daarmee uw recht op kinderopvangtoeslag verliezen voor de uren die u niet betaald heeft. Wij adviseren u in dat geval de kinderopvangtoeslaggegevens aan te passen bij Belastingdienst/Toeslagen om terugvorderingen te voorkomen.

Wilt u in het geval van sluiting gebruik maken van een van beide mogelijkheden, stuurt u dan een mail naar onze klantenservice DebiCare.