Werken bij

Ons vaste en hechte team bestaat uit professionals in een mix van leeftijden, soms ouder van jonge of jongvolwassen kinderen, sportief, creatief en een grote diversiteit in interesses en levenservaring. Samen zorgen wij voor de begeleiding van ‘onze’ kinderen.

Wij bieden de kinderen een omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Dat geldt daarmee ook voor ons team. Onze medewerkers hebben naast hun passie voor werken met kinderen ook allemaal een persoonlijke passie. Daarvoor is ruimte zodat wij elkaar, team en kinderen, kunnen blijven inspireren en ontwikkelen.

De teams van de verschillende locaties werken nauw samen en zorgen zo voor continuïteit en vertrouwde gezichten tijdens de schoolweken én de vakantiedagen.

Wat bieden wij

Hieronder enkele kenmerken van onze organisatie om te kijken of wij bij elkaar passen.

Op deze site staat beschreven hoe wij werken, dat spreekt je aan en je bent hierin ervaren. Je hebt je vragen helder over je eigen ontwikkeling in ons vakgebied.

Binnen BSO Oog in Al werken iets meer dan 30 collega’s. Met elkaar zorgen wij voor onze opvang in alle facetten. Onze locaties worden aangestuurd door meewerkende locatie coördinatoren, overkoepelende activiteiten worden verzorgd door collega’s die ook op de groepen werken. Samen-werken aan onze kwaliteit en toekomst.

Wij bieden voor, tussen- en naschoolse opvang aan ruim 650 kinderen in de basisschoolleeftijd uit de Utrechtse wijk Oog in Al. Vanwege onze samenwerking met de St. Dominicusschool en 2e Marnixschool komen onze kinderen hoofdzakelijk van deze beide scholen. Uiteraard sluit onze opvang aan op de sfeer en omgang van deze scholen.

Kijk verder bij onze actuele vacature voor meer details.