Inzameling voor Voedselbank Lombok groot succes!

stempel_algemeen

Beste kinderen en ouders van BSO Oog in Al,
wat een geweldige opbrengst dit jaar met Sint Maarten voor de Voedselbank! We hebben maar liefst 32 dozen met etens- cosmeticawaren bij elkaar verzameld! BSO Oog in Al heeft daarop ook nog €320 gedoneerd aan de Voedselbank Lombok. Het team van de Voedselbank Lombok heeft op 17 november alle ingezamelde dozen naar de Voedselbank gebracht. Ze waren er ontzettend blij mee.

 

We willen iedereen, maar vooral ook de kinderen, van harte bedanken voor het meebrengen van het eten en cosmetica! Dat hoort bij de gedachte van Sint Maarten. Het delen staat centraal. Dat hebben jullie maar mooi laten zien met deze inzamelactie. Op naar volgend jaar Sint Maarten!

Sint Maarten inzameling-20171123 rgb

Herfstvakantie

stempel_algemeen
In de Herfstvakantie zijn we met een groep kinderen naar het Universiteitsmuseum geweest, waar we heel veel proefjes hebben gedaan en interessante dingen hebben gezien. En we zijn ook met een groep jongere kinderen naar een voorstelling geweest in Theater Kikker, waar we de interactieve voorstelling Mapamondo hebben gezien.
Theater Kikker
universiteitsmuseum_2

Ouders waarderen BSO Oog in Al met een 8,2!

stempel_algemeen
Bij BSO Oog in Al hechten we grote waarde aan het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening. Elk jaar onderzoeken wij de oudertevredenheid, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en deze nog beter af kunnen stemmen op de wensen en verwachtingen van ouders en natuurlijk ook om te vieren wat al goed gewaardeerd wordt.

In het recente klanttevredenheidsonderzoek van maart jl. geven de ouders BSO Oog in Al gemiddeld het rapportcijfer 8,2! Een heel mooi resultaat waar we erg trots op en blij mee zijn.
De hoogste waardering hebben de ouders voor de betrokkenheid, de professionaliteit en het enthousiasme van onze pedagogisch medewerkers.
Op basis van de feedback wordt samen met de oudercommissie een vervolg gegeven aan de resultaten van het onderzoek en worden er actiepunten geformuleerd en opgepakt. Het klanttevredenheidsonderzoek zal in 2018 worden herhaald.

Tevreden_logo

Inzameling speelgoed voor Speelgoedbank groot succes!

stempel_algemeen
Beste kinderen en ouders van BSO Oog in Al,
Wat een geweldige opbrengst hebben we dit jaar voor de Speelgoedbank! We hebben bij elkaar maar liefst 303 stuks speelgoed verzameld! Pedagogisch medewerkers Jorre en Astrid zijn op 15 november met alle ingezamelde dozen speelgoed naar de Speelgoedbank gereden. Ze waren er ontzettend blij mee. 
We willen jullie van harte bedanken voor het meebrengen van het speelgoed en vooral ook de kinderen die met zorg een stukje speelgoed hebben uitgezocht, dat ze graag aan andere kinderen wilden geven. Dat hoort bij de gedachte van Sint Maarten. Het delen staat centraal. Dat hebben jullie maar weer eens mooi laten zien met deze inzamelactie. Op naar volgend jaar Sint Maarten!
De dozen met 303 stuks ingezameld speelgoed