Raad van Toezicht

Onze stichting kent sinds 1 januari 2018 een Raad van Toezicht. Zij houden toezicht op de doelrealisatie van de stichting en fungeren als adviseur voor de directeur-bestuurder. BSO Oog in Al werkt volgens de principes van de Governance Code Kinderopvang.

T.a.v. de doelstelling, BSO Oog in Al staat de komende jaren voor de opgave om de continuïteit en het hoge kwaliteitsniveau van onze dienstverlening te handhaven. Tegelijkertijd wil BSO Oog in Al concurrerend blijven op prijs.

 

Twee van de vijf Raad van Toezichtleden zijn geen inwoner van de wijk Oog in Al, en zitten daarmee ook niet in de dubbelrol ouder / Raad van Toezichtlid. Dit past bij het streven om het toezicht op de organisatie onafhankelijk te organiseren. Door de combinatie met Raad van Toezichtleden en een directeur-bestuurder die wel in de dubbelrol van ouder zitten, wordt het principe voor en door ouders gehuldigd.