Oudercommissie

Waarom als ouder deelnemen aan de OC?

Uw kind brengt een deel van de dag, gedurende een aantal jaren op onze BSO’s door. Ons team zet zich in om dat zo goed en gezellig mogelijk te doen. Daarbij is het erg fijn om feedback te ontvangen van u als ouder. Dat kan als individuele ouder, daarnaast ook als lid van de Oudercommissie (OC).

Wat doet de OC?

De Wet Kinderopvang bevat regels en richtlijnen voor een OC en het bestuur van de BSO. Daarmee heeft een OC een adviesrecht op de onderwerpen:

  • de kwaliteit van de opvang, met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid
  • algemeen beleid op het gebied van opvoeding en voeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • klachten regelingen
  • wijzigingen van de prijs

Onze oudercommissies bewaken samen met ons de kwaliteit van onze opvang door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen. Op de wettelijk vastgelegde onderwerpen, maar ook denken zij vaak al in een vroeg stadium mee met (nieuwe) ontwikkelingen en veranderingen. Zo blijft onze opvang zoveel mogelijk aansluiten op de behoeftes van u als ouder.

Hoe doet de OC dat?

Elke BSO locatie heeft haar eigen OC. De oudercommissie komt 3-4 keer per jaar bijeen voor overleg, eigenlijk altijd samen met de andere OC’s zodat ook de gezamenlijke onderwerpen besproken kunnen worden. Er wordt vergaderd op basis van een jaaragenda, zodat de adviesaanvragen en de onderwerpen vanuit de ouders en organisatie tijdig besproken kunnen worden. De notulen zijn op de publicatieborden op de locaties te raadplegen.

Wat kunt u doen?

Om een goede oudercommissie te kunnen zijn is communicatie met alle ouders belangrijk. Als er dus iets is wat u opvalt, een vraag, een compliment of suggestie, vertel het de OC-leden. Of meldt u aan om actief deel te nemen aan de OC van uw BSO locatie.

Hoe kunt u met de OC in contact komen?

Op elke BSO locatie hangt een A4 met de foto’s van de OC leden. Daar kunt u hen altijd aanspreken. Daarnaast kunt u ook mailen via oudercommissie.bso.ooginal@gmail.com. Eén van de OC-leden neemt dan contact met u op.