Klanttevredenheid

Tevreden

Bij BSO Oog in Al hechten we grote waarde aan het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening. Als u tevreden bent over onze opvang, dan horen wij dat graag. Directe terugkoppeling aan ons team wordt gewaardeerd, ook als het niet goed gaat. Snel samen oplossen, zodat u en uw kind tevreden blijven.

Elk jaar onderzoeken wij de oudertevredenheid, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en deze nog beter af kunnen stemmen op uw wensen en verwachtingen en ook om te vieren wat u al goed waardeert.

Tevreden.nl logo

In 2013 zijn wij zelfs verkozen tot beste kinderopvang van de provincie Utrecht! In het laatste klanttevredenheidsonderzoek van maart 2017 gaven de ouders BSO Oog in Al gemiddeld het rapportcijfer 8,2! Een heel mooi resultaat waar we erg trots op en blij mee zijn.

Ontevreden

Ondanks onze goede zorgen kan het toch voorkomen dat u feedback voor ons heeft of dat u een klacht heeft. Ons vak blijft mensenwerk. Wij vragen u dit direct te bespreken met onze groepsleiding en/of met de locatie coördinator. Hierdoor kunnen wij in overleg met elkaar zorgen dat uw vragen opgelost worden. Mocht er geen aanvaardbare oplossing worden gevonden, dan hebben wij een reglement voor de klachtenbehandeling en kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl. BSO Oog in Al is hierbij aangesloten. Het is uiteraard ook mogelijk dat u zich direct tot deze commissies wendt. Het jaarverslag Klachten wordt aan de oudercommissie en GGD beschikbaar gesteld.