Doel & visie

Voor uw kind is een vertrouwde, gezellige omgeving zeer belangrijk om zich prettig te voelen én om zich verder te kunnen ontwikkelen. Bij BSO Oog in Al bestaat het team uit verantwoordelijke, professionele begeleiding, die op ieder moment van de middag voor uw kind aanwezig is. Met veel aandacht en inzet zorgen wij ervoor dat uw kind zich veilig, vertrouwd en thuis voelt.

 

Onze BSO is een verlengstuk van de thuissituatie. De opvang wordt verzorgd in een aparte ruimte die er uitziet als een woon/speelkamer. De BSO is vrije tijd, geen voorzetting van de school. Binnen onze BSO werken wij op basis van een aantal belangrijke uitgangspunten, die per leeftijdsgroep, dus per BSO locatie, passend ingevuld wordt.

 

 • Eigenwaarde
  Belangrijk is de eigenwaarde van kinderen. Dit houdt in dat elk kind zijn eigen waarde heeft, maar ook dat kinderen zelfvertrouwen verder kunnen ontwikkelen. Respect voor elkaar en ieders eigenheid hoort hierbij. Kinderen leren niet alleen om voor zichzelf op te komen, maar ook om rekening te houden met elkaar.
   
 • Plaats en ruimte voor emoties
  Ook bieden wij plaats en ruimte voor emoties. In een grote groep is het niet altijd even gemakkelijk om je te handhaven. Gevoelens zijn belangrijk, daarom creëren wij ruimte voor de kinderen om zich vrij genoeg te voelen om zich te kunnen uiten. Het is belangrijk dat onze leiding niet alleen groepsgericht werkt, maar ook de kinderen individueel benadert en leert kennen.
   
 • Zelfstandigheid
  Een ander aspect is zelfstandigheid. Uiteindelijk gaan kinderen als zelfstandige individuen door het leven. Dit leren ze ook bij ons stapje voor stapje.
 • Communicatie
  Een belangrijk middel in de omgang met elkaar is communicatie. Goede communicatie is van groot belang in de omgang tussen leiding, kinderen en ouders. Kinderen leren om te praten over wat ze willen, denken of voelen. De groepsleiding heeft een belangrijke voorbeeldfunctie hierin.
   
 • Bij het ophalen van uw kind is er ook altijd tijd om even te vertellen wat uw kind allemaal heeft meegemaakt die dag. We streven naar een goede samenwerking tussen ouders en leiding.
   
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding
  BSO Oog in Al streeft naar zinvolle vrijetijdsbesteding. Wij bieden onze kinderen de gelegenheid mee te doen met een breed aanbod van leuke en leerzame activiteiten. Ons team bestaat uit mensen met een breed scala aan persoonlijke sportiviteit, inventiviteit en creativiteit. Ook is er een mooie balans tussen levensfasen, waardoor wij veel (nieuwe) activiteiten met enthousiasme kunnen aanbieden.

In ons pedagogisch beleidsplan wordt verder omschreven welke pedagogische uitgangspunten ten grondslag liggen aan de opvang. Met een pedagogisch beleidsplan streeft de BSO ernaar een eenduidige, continue kwaliteit te ontwikkelen, te behouden en te bewaken. Hiernaast dient het pedagogisch beleid om het handelen van de groepsleiding toetsbaar te maken en derden duidelijk te maken op welke pedagogisch verantwoorde wijze er met de kinderen wordt omgegaan.
 
Voor meer informatie over de uitgangspunten die worden gehanteerd op de BSO verwijzen wij graag naar ons pedagogisch beleidsplan.