Bestuur

Onze stichting kent een bestuur wat bestaat uit ouders die gebruik maken van onze opvang. Zo staat ons bestuur erg dicht bij onze dienstverlening. Als bestuurder houden zij toezicht en fungeren zij als adviseur op basis van hun eigen professie. In het bestuur van BSO Oog in Al zijn alle, voor onze bedrijfsvoering noodzakelijke, expertises vertegenwoordigd.

Het bestuur heeft tot taak om de hoofdlijnen van het beleid uit te zetten en te bewaken dat deze gerealiseerd wordt. Zij werkt hierbij volgens de principes van de Governance Code Kinderopvang.

BSO Oog in Al staat de komende jaren voor de opgave om de continuïteit en het hoge kwaliteitsniveau van onze dienstverlening te handhaven. Tegelijkertijd wil BSO Oog in Al concurrerend blijven op prijs. Een interessante puzzel waar nieuwe bestuursleden altijd welkom zijn om daarvoor mede verantwoordelijkheid te nemen.

Kijk hier wie ons bestuur vormt.

 

Bekijk de