Veiligheid & gezondheid

U mag van ons verwachten dat ons dagelijkse handelen er toe leidt dat de veiligheid en gezondheid van uw kind zo veel mogelijk is gewaarborgd. Dat geldt voor de emotionele veiligheid, waarover u kunt lezen in ons pedagogisch beleidsplan. Maar veiligheid is ook een veilige fysieke omgeving en het zorgvuldig en hygiënisch omgaan met materialen en voeding. Als controle op ons eigen handelen inventariseren wij dit jaarlijks en waar nodig nemen wij risico beperkende maatregelen. De GGD controleert dit jaarlijkse tijdens haar inspectiebezoek. De meest recente rapportages hiervan kunt u inzien onder Downloads bij GGD rapportages en door het zoeken op locatienaam in het Landelijk register Kinderopvang.
 
Ondanks onze zorg kan er toch iets gebeuren. Wij nemen dan contact met u op. Het is voor u zelf én uw kind fijn als wij elkaar snel kunnen vinden, dus geef uw nieuwe nummer direct aan ons door. Voor de eventuele financiële afwikkeling hebben wij een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Bijdrage van de kinderen

Elke locatie heeft eigen groeps- en locatieregels om de veiligheid in de binnen- en buitenruimtes te waarborgen. Want veiligheid wordt ook bepaald door het gedrag van de kinderen en het team.

Bijdrage van het team

Ons team werkt op basis van werkinstructies. Hoe te handelen bij ziekte en over hygiënisch werken en het zorgvuldig omgaan met voedingsproducten. Ook is er altijd een BHV’er op onze opvang aanwezig of in de achterwacht.