TSO Algemeen

TSO 2e Marnixschool

Voor de 2e Marnixschool verzorgt ons team van pedagogisch medewerkers de TSO. Professionele BSO begeleiding dus. Voor kinderen die naar BSO Oog in Al gaan vaak een bekend gezicht.

Samen lunchen

Net als thuis is de middagpauze vrije tijd. Wij hebben rustig de tijd om te eten en ontspannen.
Er wordt samen in de klas gegeten met een vaste pedagogisch medewerker. Voor de kleintjes lezen wij, net als op school, voor en helpen wij waar nodig. Bij de oudere kinderen kletsen we gezellig met elkaar. Er is een vaste structuur, die aansluit bij de gewoonten en regels van de eigen leerkracht. De gezonde lunch komt van thuis.

Samen spelen

Voor de één is het fijn om rustig te schommelen, de ander wil met elkaar spelen. Voor weer een ander is het goed energie kwijt te raken om zich in de klas weer te kunnen concentreren. Ons programma en materiaal bieden daarom erg veel variatie. Om zoveel mogelijk buitenruimte te bieden wordt er in twee groepen eerst buiten gespeeld en dan geluncht of omgekeerd. De onderbouw heeft haar eigen schoolplein en met de bovenbouw gaan wij om de beurt naar het veld achter de school om lekker te sporten.

Overleg met u

Brood niet goed opgegeten, een ongelukje gebeurd of iets kwijt geraakt? U ontvangt van ons een broodtrommelbriefje. Loopt het niet lekker, dan overleggen wij met het schoolteam. Als het nodig is maken wij samen met u afspraken met uw kind. Bel gerust als u meer wilt weten, ook als het goed gaat. Wij zijn ’s middags op de BSO bereikbaar via 06 – 47 43 45 81 (TSO)
of 06 – 47 11 48 19 (BSO Stampertjes).
 

Speciale aandacht

Wij hebben passende aandacht voor medicatie, allergieën of andere bijzondere zaken die spelen in het leven van uw kind. Hou ons hiervan graag op de hoogte.

Inschrijven

Op de site kunt u zich online inschrijven voor de TSO voor één of meerdere vaste dagen per week.

Flexibel of wisselen

Geeft het u rust om alleen incidenteel gebruik te maken van de TSO, dan kan dat ook. Er is altijd plaats. Voor een extra of incidentele keer TSO kunt u uw kind aanmelden via ons e-mailadres (tso@bso-ooginal.nl) of in de TSO map bij de hoofdingang van school worden doorgegeven. Vermeld daarbij duidelijk de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit en om welke dag het gaat. Facturatie geschiedt automatisch achteraf via onze klantenservice DebiCare.

Wisselen binnen dezelfde week kan altijd, laat het ons wel graag tijdig per mail tso@bso-ooginal.nl weten.

Afmelden

Als uw kind een keer niet overblijft maar wel op de vaste TSO lijst staat, is het noodzakelijk om uw kind af te melden. Dit kunt u doen door vóór 11.00 uur een bericht in te spreken op de TSO telefoon (06 – 47 43 45 81).
Let op: in verband met organisatorische redenen is het helaas niet mogelijk uw kind aan- of af te melden voor de TSO via de leerkracht.

TSO St. Dominicusschool

De St. Dominicusschool biedt de kinderen van deze school de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. De kinderen eten in de klas met de eigen leerkracht, waarna ze onder begeleiding van een aantal vaste pedagogisch medewerkers van BSO Oog in Al lekker 30 minuten buiten spelen op het schoolplein. Voor meer informatie zoals inschrijving en facturatie, afmelden of een extra dag tussen schoolse opvang (TSO) kunt u contact opnemen met de TSO coördinator van de St. Dominicusschool via tso.stdominicus@ksu-utrecht.nl.