Pedagogisch beleid

Het uitgangspunt voor ons dagelijks handelen is het pedagogisch beleidsplan van BSO Oog in Al. Op basis van het beleidsplan worden de pedagogisch werkplannen voor de locaties opgesteld in overleg met het team en de (centrale) oudercommissie. Hierin verantwoorden wij hoe wij het algemeen pedagogisch beleid van onze stichting in de praktijk brengen.
 
Pedagogisch Beleidsplan 2019

Pedagogische werkplannen

Omdat BSO Oog in Al opvang op meerdere locaties aanbiedt, heeft elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan.
 
Pedagogisch werkplan Cereol 2018
Pedagogisch werkplan Stampertjes 2018
Pedagogisch werkplan Stoere Stapjes 2018
Pedagogisch werkplan Zevensprong 2018
Pedagogisch werkplan Zwaluwen 2018