Zevensprong

Over BSO Zevensprong

De Zevensprong bevindt zich in het scoutinggebouw van de Vliegende Pijl en biedt opvang voor kinderen uit groep 3 tot en met 4 van de St. Dominicusschool. Er zitten dus altijd vriendjes en vriendinnetjes op onze BSO. Ook omdat de kinderen elkaar al van school en vaak uit de wijk kennen, voelen zij zich snel bij ons thuis.

Thuis bij onze BSO

Wij hechten waarde aan een gezellige en huiselijke omgeving voor de kinderen, de sfeer en ook de inrichting is huiselijk. De BSO bestaat uit drie lokalen, elk met verschillende speel- en activiteiten hoeken. Uit school eten we in de drie ruimtes in gezellige groepjes. Elke BSO dag zijn er steeds wisselende activiteiten. Ook bieden wij clubjes aan, activiteiten die meerdere weken duren waar kinderen zich op in kunnen schrijven. Wij bewegen graag veel, het liefst zijn wij met de kinderen buiten in de ‘tuin’. Bij slecht weer biedt de grote zaal genoeg ruimte voor een beetje sport en veel spel. Ook vergeten wij de vrije tijd niet, je kan er voor kiezen lekker iets voor jezelf of met je eigen vriendjes te doen.

De rustmomenten – zoals eten en drinken – vinden in de basisgroepen plaats. Op al onze BSO’s werken wij met basisgroepen, wat ervoor zorgt dat de kinderen en de medewerkers weten én ervaren bij welke basisgroep zij horen, wat het gevoel van veiligheid en geborgenheid versterkt. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het meedoen aan de verschillende activiteiten en het spelen met vriendjes in een andere basisgroep.

Voorschoolse opvang

De Voorschoolse Opvang verzorgen wij op BSO Stoere Stapjes. Dat kan op alle dagen vanaf 7.00 uur, met uitzondering van de woensdag. Ook op vakantie- en studiedagen. Hier starten wij samen gezellig in huiselijke sfeer de dag en als het tijd is lopen wij rustig terug naar de eigen klas of naar de 2e Marnixschool. Wilt u meer weten? Lees verder bij VSO.

Oudercommissie

Alles over de oudercommissie leest u hier.
 

Vervoer

BSO Zevensprong ligt op loopafstand van de St. Dominicusschool. Op de St. Dominicusschool wacht ons team de kinderen in de gang op. Als een deelgroep compleet is lopen wij samen, in veiligheidshesjes met goede afspraken, gezellig kletsend naar de Zevensprong. Doordat ons team uit vaste medewerkers bestaat kunnen we tijdens de wandeling de middag al beginnen.

Contact & bereikbaarheid

Mocht u ons willen bereiken dan vindt u hier de contactgegevens van onze locatie. Als uw kinderen al op de BSO komen en u wilt ons persoonlijk spreken, kunt u ons gewoon bij het ophalen op de groep aanspreken.

Scholen

Op BSO Zevensprong zitten kinderen van de St. Dominicusschool uit groep 3 en 4. Op woensdagmiddag komen hier alle kinderen van groep 1 tot en met 8 bij elkaar. Door de langere middag met een klein clubje is dit een heerlijke middag met veel ruimte voor ontdekken en samenspelen.
Wij werken nauw samen met de schoolteams. Ons pedagogisch handelen sluit aan op hoe het op school gaat, de sfeer, de omgangsvormen, maar ook de actuele projecten waar de kinderen op school druk mee zijn. Wij vinden het belangrijk dat er voor uw kind een rustige, natuurlijke overgang is tussen school en BSO, daarom zijn onze activiteiten en begeleiding zoveel mogelijk afgestemd op de wereld van uw en onze kinderen.

Oriënteren

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op deze locatie. Graag vragen wij u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij dan al uw vragen kunnen beantwoorden. Wilt u zich oriënteren, bel graag onze klantenservice DebiCare, of laat een telefoon- of mailbericht voor ons achter dan bellen wij u terug.

Kwaliteitsgegevens

LRK Registratienummer 226178687
De meest recente GGD inspectierapporten kunt u raadplegen onder downloads.