Stoere Stapjes

Over BSO Stoere Stapjes

De Stoere Stapjes bevindt zich in de St. Dominicusschool en biedt opvang voor kinderen uit groep 1 en 2 van deze school. Er zitten dus altijd vriendjes en vriendinnetjes op onze BSO. Ook omdat de kinderen elkaar al van school kennen, voelen zij zich snel bij ons thuis.

Thuis bij onze BSO

Wij hechten waarde aan een gezellige en huiselijke omgeving voor de kinderen, de sfeer en ook de inrichting is huiselijk. Er zijn verschillende speelhoeken, aan tafel is ruimte om te knutselen en om gezelschapsspelletjes te spelen. We bewegen graag veel, het liefst zijn wij met de kinderen buiten op het schoolplein of in de nabij gelegen parken. Als het koud en nat is bewegen wij in de inpandige gymzaal.
De rustmomenten – zoals eten en drinken – vinden in de basisgroepen plaats. Op al onze BSO’s is een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het meedoen aan de verschillende activiteiten en het spelen met vriendjes in een andere basisgroep.

Gedurende het gehele schooljaar starten de kinderen die 4 jaar zijn geworden op school. Voor deze kinderen hebben wij elk jaar vanaf januari een nieuwe groep met onze allerjongsten. Dit groepje heeft een eigen lokaal met twee eigen pedagogisch medewerkers, zodat de kinderen ook op de BSO rustig kunnen wennen.

Voorschoolse opvang

Op BSO Stoere Stapjes verzorgen wij op alle dagen, met uitzondering van de woensdag, voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur, ook op vakantie- en studiedagen. Hier starten wij samen gezellig in huiselijke sfeer de dag en als het tijd is lopen wij rustig naar de klas. Wilt u meer weten? Lees verder bij VSO.

Oudercommissie

Alles over de oudercommissie leest u hier.

Vervoer

Zoals gezegd is de ruimte van de Stoere Stapjes in de school en grenst aan de gang van de kleuterlokalen, dus kunnen de kinderen gemakkelijk uit de klas naar de BSO. Bij de leerkrachten is bekend dat uw kind naar BSO Stoere Stapjes gaat. Ons team wacht de kinderen in de gang op en zorgt ervoor dat zij, ondanks de drukte op de gang, veilig op de BSO aankomen. Geen lange wandelingen na een intensieve schooldag dus.

Contact & bereikbaarheid

Mocht u ons willen bereiken dan vindt u hier de contactgegevens van onze locatie. Als uw kinderen al op de BSO komen en u wilt ons persoonlijk spreken, kunt u ons gewoon bij het ophalen op de groep aanspreken.

Scholen

Op BSO Stoere Stapjes zitten kinderen van de St. Dominicusschool uit groep 1 en 2.
Wij werken nauw samen met het schoolteam. Ons pedagogisch handelen sluit aan op hoe het op school gaat, de sfeer, de omgangsvormen, maar ook de actuele projecten waar de kinderen op school druk mee zijn. Wij vinden het belangrijk dat er voor uw kind een rustige, natuurlijke overgang is tussen school en BSO, daarom zijn onze activiteiten en begeleiding zoveel mogelijk afgestemd op de wereld van uw en onze kinderen.

Oriënteren

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op deze locatie. Graag vragen wij u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij dan al uw vragen kunnen beantwoorden. Wilt u zich oriënteren, bel graag onze klantenservice DebiCare, of laat een telefoon- of mailbericht voor ons achter dan bellen wij u terug.

Kwaliteitsgegevens

LRK Registratienummer 508106254
De meest recente GGD inspectierapporten kunt u raadplegen onder downloads.