Stampertjes

Over BSO Stampertjes

De Stampertjes bevindt zich in de 2e Marnixschool en biedt opvang voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van deze school. Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt ook groep 4 van de 2e Marnixschool hier opgevangen en vanaf schooljaar 2019-2020 ook groep 5. Daarnaast komen er ook een aantal kinderen uit groep 1 en 2 van de St. Dominicusschool. Er zitten dus altijd vriendjes en vriendinnetjes op onze BSO. Ook omdat de kinderen elkaar al van school en vaak uit de wijk kennen, voelen zij zich snel bij ons thuis.

Thuis bij onze BSO

Wij hechten waarde aan een gezellige en huiselijke omgeving voor de kinderen, de sfeer en ook de inrichting is huiselijk. Er zijn verschillende speelhoeken, aan tafel is ruimte om te knutselen en om gezelschapsspelletjes te spelen. We bewegen graag veel, het liefst zijn wij met de kinderen buiten op het besloten schoolplein of op het grasveld aan de Molièrelaan. Als het koud en nat is bewegen wij in de inpandige gymzaal.

De rustmomenten – zoals eten en drinken – vinden in de basisgroepen plaats. Op al onze BSO’s werken wij met basisgroepen, wat ervoor zorgt dat de kinderen en de pedagogisch medewerkers weten én ervaren bij welke basisgroep zij horen, wat het gevoel van veiligheid en geborgenheid versterkt. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het meedoen aan de verschillende activiteiten en het spelen met vriendjes in een andere basisgroep.

Voorschoolse opvang

De Voorschoolse Opvang verzorgen wij op BSO Stoere Stapjes. Dat kan op alle dagen vanaf 7.00 uur, met uitzondering van de woensdag, ook op vakantie- en studiedagen. Hier starten wij samen gezellig in huiselijke sfeer de dag en als het tijd is lopen wij rustig naar de 2e Marnixschool. Wilt u meer weten? Lees verder bij VSO.

Oudercommissie

Alles over de oudercommissie leest u hier.
 

Vervoer

Zoals gezegd is de ruimte van de Stampertjes in de 2e Marnixschool. Bij de leerkrachten is bekend dat uw kind naar BSO Stampertjes gaat. Ons team wacht de kinderen in de kleutergang op en zorgt ervoor dat zij, ondanks de drukte op de gang, veilig op de BSO aankomen.
Als uw kind op de St. Dominicusschool zit, wachten wij ook daar op de kleutergang. Wij lopen samen, in veiligheidshesjes met goede afspraken, gezellig kletsend naar de Stampertjes. Doordat ons team uit vaste medewerkers bestaat kunnen we tijdens de wandeling de middag al beginnen.

Contact & bereikbaarheid

Mocht u ons willen bereiken dan vindt u hier de contactgegevens van onze locatie. Als uw kinderen al op de BSO komen en u wilt ons persoonlijk spreken, kunt u ons gewoon bij het ophalen op de groep aanspreken.

Scholen

Op BSO Stampertjes zitten zitten t/m schooljaar 2017-2018 de kinderen van de 2e Marnixschool uit groep 1 tot en met 3. De kinderen die van de St. Dominicusschool komen zitten in groep 1 en 2. Wij werken nauw samen met de schoolteams. Ons pedagogisch handelen sluit aan op hoe het op school gaat, de sfeer, de omgangsvormen, maar ook de actuele projecten waar de kinderen op school druk mee zijn. Wij vinden het belangrijk dat er voor uw kind een rustige, natuurlijke overgang is tussen school en BSO, daarom zijn onze activiteiten en begeleiding zoveel mogelijk afgestemd op de wereld van uw en onze kinderen.

Oriënteren

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op deze locatie. Graag vragen wij u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij dan al uw vragen kunnen beantwoorden. Wilt u zich oriënteren, bel graag onze klantenservice DebiCare, of laat een telefoon- of mailbericht voor ons achter dan bellen wij u terug.

Kwaliteitsgegevens

LRK Registratienummer 215142846.
De meest recente GGD inspectierapporten kunt u raadplegen onder downloads.