Opvang

Onze opvang vindt plaats in verschillende leeftijdsgroepen. Omdat kinderen tussen vier en twaalf jaar erg verschillen van elkaar, bieden wij opvang per leeftijdsgroep aan om zo optimaal mogelijk aan te kunnen sluiten op de behoeftes en mogelijkheden van de verschillende leeftijdsgroepen. Als je net in groep één op school start heb je na school immers andere behoeftes dan in groep zeven of acht! Elke leeftijdsgroep heeft dus een eigen locatie, waar leeftijdsgenootjes elkaar ’s middags ontmoeten. Wij starten de middag in vaste groepen, in een vaste ruimte met vaste begeleiding. Zo zijn kinderen en groepsleiding snel en goed met elkaar vertrouwd, waardoor wij het beste uit de middag kunnen halen met elkaar. Hoe dat er per locatie uitziet, kunt u verder lezen onder BSO Algemeen.