FAQ

Inschrijving

Wij verwerken uw inschrijving en u ontvangt daarvan per post een inschrijvingsbevestiging. Bij plaatsing op korte termijn nemen wij contact met u op als er plaats is, om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Is dat niet het geval, dan plaatsen wij uw kind op de wachtlijst en nemen wij contact op zodra er een (deel van de) plaats beschikbaar is.
 
Heeft u opvang nodig op lange termijn? Dan plaatsen wij uw kind op de wachtlijst en nemen wij uiterlijk 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum contact op als er plaats beschikbaar is.

Zijn er kosten aan de inschrijving verbonden?

Ja, deze bedragen € 15,00 per gezin. Het is dus een éénmalig bedrag. Bij inschrijving van uw eerste kind is de datum van bijschrijving van dit bedrag de inschrijfdatum.

Wachtlijstbeleid

De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van inschrijfdatum. Bij uw 1e kind is dit de datum van betaling van het inschrijfgeld of de 3e verjaardag. Bij volgende kinderen is dit de inschrijfdatum.
Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

  1. Kinderen van eigen medewerkers;
  2. Kinderen met een tijdelijk contract;
  3. Broertjes/zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben voorrang op de dagen dat de reeds geplaatste kinderen ook geplaatst zijn;
  4. Wijziging van dag of uitbreiding van reeds geplaatste kinderen;
  5. Kinderen met een medische indicatie;
  6. Aanvragen van 2 of meer dagen per week gaan voor op aanvragen van 1 dag per week.

Om een goede doorstroming te kunnen behouden en uw kind een BSO plek t/m groep 8 te kunnen garanderen, wordt er bij de planning van (met name) de locaties Stoere Stapjes en Stampertjes ook rekening gehouden met de aantallen kinderen per leerjaar. Dit kan betekenen dat we bijvoorbeeld wel een plek kunnen bieden aan een kind uit groep 1, terwijl we een ander kind uit groep 2 – die dezelfde dag wil en zich eerder heeft ingeschreven – deze plek helaas niet kunnen bieden.

Waarvoor vraagt BSO Oog in Al onze burgerservicenummers (BSN)?

De Belastingdienst controleert de aangevraagde Kinderopvangtoeslag ook bij ons. BSO Oog in Al moet deze controlegegevens aanleveren op basis van het burgerservicenummer (BSN) van u als ouder en van uw kind(eren). Uiteraard dragen wij zorg voor correcte beveiliging van deze privacy informatie.

Er is plaats beschikbaar voor mijn kind, wat nu?

Als er een plaatsingsmogelijkheid is, neemt onze klantenservice DebiCare telefonisch of per e-mail contact op om deze samen te bespreken. Is dit een passend voorstel, dan ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Zie hieronder bij plaatsingsovereenkomst.
Voor aanvang van de opvang plannen wij een kennismakingsgesprek op de BSO locatie waarin alle wederzijdse vragen besproken worden. Zie verder bij Kennismakingsgesprek.

Wat is een plaatsingsovereenkomst?

De plaatsingsovereenkomst is een overeenkomst waarin beide partijen akkoord gaan met de afspraken over de te bieden kinderopvang. Tevens gaat u met ondertekening akkoord met de Algemene Voorwaarden. Voor zowel u als ouder(s) als voor BSO Oog in Al betekent dit een aantal verplichtingen. In de overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de betalingsvoorwaarden, het prijsbeleid, de duur van de opvang en de opzegtermijn. Bij deze overeenkomst ontvangt u tevens een informatiebrochure waarin de huisregels en verdere afspraken vermeld staan. Deze zijn ook te downloaden onder Downloads.

Wij bieden u 2 weken de tijd om ons aanbod te beoordelen. Gaat u akkoord, onderteken dan de overeenkomst en retourneer deze aan ons, waarmee de opvang vastligt. Maakt u geen gebruik, laat ons dat ook weten en waarom. Zo kunnen wij ons aanbod zo optimaal mogelijk houden.

Kan ik mijn aanmelding wijzigen/annuleren?

Een wijziging in uw aanmelding ontvangen wij graag per mail. Dit kan naar onze klantenservice DebiCare a.ooijendijk@debicare.nl onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de gewenste wijziging. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de wijziging c.q. annulering per mail.
Bij annuleren restitueren wij geen inschrijfgeld.

Als ik het aanbod niet accepteer, heeft dat invloed op mijn plaats op de wachtlijst?”

Nee, dit heeft geen invloed op de plaats op onze wachtlijst.

Kennismakingsgesprek

Voor aanvang van de opvang plannen wij een kennismakingsgesprek waarin alle wederzijdse vragen besproken worden in de ruimte waar de opvang plaats zal vinden. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst, zodat alle specifieke zaken zoals rituelen en allergieën aan de orde komen. Daarnaast is er alle ruimte om af te stemmen wat er nodig is om, zeker voor de eerste BSO dagen, echt een thuis te kunnen bieden.

Hoe is de vakantie opvang in het contract opgenomen?

Zie hiervoor onze uitgebreide toelichting op de vakantie- en studiedagenpagina

Kan een middag incidenteel geruild worden?

Ja, dat kan binnen dezelfde week en als dat past binnen de (wettelijk verplichte) bezetting van ons team. Neem altijd contact op met het locatie coördinator van uw eigen BSO, zij weten wie er ziek of afgemeld is waardoor er wellicht wel een plek is op de gewenste middag.
In de praktijk is het eenvoudiger om te ruilen naar de woensdag of vrijdag. Hou dan bij langere opvangdagen wel rekening met het feit dat wij de aanvullende opvanguren in rekening brengen.

Wat is de opzegtermijn?

De plaatsingsovereenkomst kan worden gewijzigd en/of opgezegd met inachtneming van een wijzigings- of opzegtermijn van 1 maand. Het aantal vakantieweken in uw contract (6, 8 of 10) kunt u jaarlijks met ingang van 1 januari wijzigen.

Hoe kan ik een verzoek tot uitbreiding, wijziging of opzegging doorgeven?

Dat ontvangen wij het liefst per e-mail op a.ooijendijk@debicare.nl. Wij nemen dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Let er goed op dat u elke wijziging van de opvang doorgeeft aan de Belastingdienst. De benodigde informatie staat op de aangepaste plaatsingsovereenkomst.
 
Bij annulering of contract beëindiging bevestigen wij dat per mail met het verzoek aan te geven waarom u opzegt. Daar kunnen wij uit blijven leren.

Wat gebeurt er bij het verlaten van de basisschool?

Op uw plaatsingsovereenkomst staat de einddatum vermeld. U kunt natuurlijk eerder opzeggen, let op de opzegtermijn van één maand ingaande op elke dag van de maand. Niet opgenomen vakantiedagen vervallen aan het eind van uw contract.