Inschrijving

Bent u ervan overtuigd dat uw kind een goede en fijne naschoolse tijd bij ons zal beleven? En gaat uw kind naar de St. Dominicus- of 2e Marnixschool? Schrijf dan gelijk in. Ga naar het online inschrijfformulier BSO voor direct inschrijven. Als inschrijfdatum hanteren wij de datum waarop uw kind 3 jaar wordt.

 

Voor inschrijven en meer informatie over de TSO op de 2e Marnixschool kijkt u op de TSO-pagina. Wilt u eerst meer weten voordat u overgaat tot inschrijven, lees dan gerust verder op deze site en onder FAQ. Geeft dit onvoldoende antwoord op uw vragen, bel of mail ons, dan bieden wij helderheid. Eerst kennismaken op één van onze locaties kan ook, wij maken graag een afspraak om zo een goede indruk van ons aanbod te geven. Dat kan uiteraard ook na inschrijving.

 

Op het moment dat er een plaats beschikbaar is die past bij uw plaatsingswensen, dan nemen wij contact op en bespreken wij de mogelijkheden. Is dit passend, dan stellen wij een plaatsingsovereenkomst (zie de FAQ) op, zodat wij samen vastleggen wat wij van elkaar kunnen verwachten. Op deze plaatsingsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2017 van toepassing.

 

Ook wanneer er wel plek is voor uw kind in een van de jongste groepen, maar wij geen doorstroming kunnen garanderen naar een volgende groep, dan nemen wij contact met u op om dit met u te bespreken.

 

Wanneer uw kind niet meteen kan worden geplaatst op één van onze locaties, dan komt het op onze wachtlijst te staan.

Samenwerkingsovereenkomst met St. Dominicusschool

Op 18 december 2018 hebben wij met de St. Dominicusschool een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een intensieve, structurele, inhoudelijke en pedagogische samenwerking. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst hebben betrekking op het ontwikkelen van een samenhangend aanbod voor de kinderen van 4-13 jaar. Met een samenhangend aanbod bedoelen we: een samenhangende speel- en leeromgeving waarin verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd: lichamelijk/motorisch, cognitief, sociaal/emotioneel, creativiteit/expressie en moreel (waarden en normen). De St. Dominicusschool, de tussenschoolse opvang en BSO Oog in Al werken hierbij op basis van een gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie. Hier kunt u uw kind inschrijven voor de St. Dominicusschool.