Downloads

Hieronder treft u een aantal handige documenten aan die u kunt downloaden.

 

Tarieven en algemene voorwaarden

 

Informatiebrochure

 

Voedingsbeleid

 

Sluitingsdagen 2017

Onze BSO-locaties zijn op een aantal dagen gesloten.

 

Pedagogisch beleid

 

GGD rapportages

In de onderstaande rapportages kunt u lezen hoe meest recente de GGD inspecties op onze locaties verlopen zijn. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de historie hiervan terugvinden.

 

Toestemmingsformulieren

Wij maken graag heldere afspraken met u als ouder over de gang van zaken op onze opvang. Dit regelen wij middels onderstaande toestemmingsformulieren. Na ondertekening kunt u deze formulieren per post / mail terugzenden of afgeven op uw eigen BSO locatie.

 

Klachtenbehandeling