Downloads

GGD rapportages

In de onderstaande rapportages kunt u lezen hoe meest recente de GGD inspecties op onze locaties verlopen zijn. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de historie hiervan terugvinden.

 

Jaarrekeningen

 

Toestemmingsformulieren

Wij maken graag heldere afspraken met u als ouder over de gang van zaken op onze opvang. Dit regelen wij middels onderstaande toestemmingsformulieren. Na ondertekening kunt u deze formulieren per post / mail terugzenden of afgeven op uw eigen BSO locatie.

 

Klachtenbehandeling