Category Archives: actueelblauw

Inzameling voor Voedselbank Lombok groot succes!

stempel_algemeen

Beste kinderen en ouders van BSO Oog in Al,
wat een geweldige opbrengst dit jaar met Sint Maarten voor de Voedselbank! We hebben maar liefst 32 dozen met etens- cosmeticawaren bij elkaar verzameld! BSO Oog in Al heeft daarop ook nog €320 gedoneerd aan de Voedselbank Lombok. Het team van de Voedselbank Lombok heeft op 17 november alle ingezamelde dozen naar de Voedselbank gebracht. Ze waren er ontzettend blij mee.

 

We willen iedereen, maar vooral ook de kinderen, van harte bedanken voor het meebrengen van het eten en cosmetica! Dat hoort bij de gedachte van Sint Maarten. Het delen staat centraal. Dat hebben jullie maar mooi laten zien met deze inzamelactie. Op naar volgend jaar Sint Maarten!

Sint Maarten inzameling-20171123 rgb

Ouders waarderen BSO Oog in Al met een 8,2!

stempel_algemeen
Bij BSO Oog in Al hechten we grote waarde aan het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening. Elk jaar onderzoeken wij de oudertevredenheid, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en deze nog beter af kunnen stemmen op de wensen en verwachtingen van ouders en natuurlijk ook om te vieren wat al goed gewaardeerd wordt.

In het recente klanttevredenheidsonderzoek van maart jl. geven de ouders BSO Oog in Al gemiddeld het rapportcijfer 8,2! Een heel mooi resultaat waar we erg trots op en blij mee zijn.
De hoogste waardering hebben de ouders voor de betrokkenheid, de professionaliteit en het enthousiasme van onze pedagogisch medewerkers.
Op basis van de feedback wordt samen met de oudercommissie een vervolg gegeven aan de resultaten van het onderzoek en worden er actiepunten geformuleerd en opgepakt. Het klanttevredenheidsonderzoek zal in 2018 worden herhaald.

Tevreden_logo