Author Archives: fr@nkly67

Goed nieuws: netto opvangkosten blijven gelijk in 2020

De maximale vergoeding vanuit de Kinderopvangtoeslag gaat van € 6,89 in 2019 naar € 7,02 in 2020, zijnde een stijging van 1,89%. Doordat BSO Oog in Al een tariefstijging doorberekent voor 2020 van 1,89%, betekent dit (uitgaande van een 6 vakantieweken-pakket) dat ouders dezelfde netto opvangkosten per uur hebben als in 2019. Als stichting zijn we hier erg blij mee!

Goed nieuws: géén verhoging van het uurtarief in 2019

Het uurtarief voor de BSO, VSO en TSO zal met ingang van 1 januari 2019 bij BSO Oog in Al niet worden verhoogd!
Wij zijn hier erg blij mee. Veel kinderopvangorganisaties zien zich genoodzaakt om de extra kosten als gevolg van de wijzigingen in kwaliteitseisen vanuit de wet IKK door te berekenen in hogere uurtarieven aan ouders. Dit is bij ons niet het geval.